• Проект: BG16RFOP002-2.073-17134 – Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

  • Основна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност,настъпили в резултат на епидемичния взрив от COVID-19.Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическитепоследствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

  • Бенефициент: Кей Дивелопмънт ООД

  • Общ размер на подкрепата: 9 726.54 лева, от които:

    • 8 267.56 лева предоставени от оперативна програма на ЕС “Иновации и конкурентоспособност”
    • 1 458.98 лева предоставени от национално кофинансиране
  • Начална дата: 17.09.2020

  • Дата на приключване: 17.12.2020